top-image

Perintäkirjeen saaminen saattaa herättää monia kysymyksiä...

Olemme keränneet tähän meiltä useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli näistä ei löytynyt vastausta juuri sinua askarruttavaan asiaan, ota yhteyttä asikaspalveluumme, niin autamme mielellämme.

> Mitä laskun perintä tarkoittaa?

Perintä tarkoittaa toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velkojan saatava. Perintätoimenpiteitä voi suorittaa velkoja itse tai toimeksisaaja, esimerkiksi perintätoimisto.

> Mitä on vapaaehtoinen perintä?

Vapaaehtoinen perintä alkaa, mikäli velallinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Maksuvelvollisuuden laiminlyönnillä tarkoitetaan laskunmaksun laiminlyöntiä laskussa olevaan eräpäivään mennessä. Saatavien perinnässä ensisijainen vaihtoehto on velan maksaminen vapaaehtoisen perinnän aikana. Mikä tarkoittaa sitä, että velalliselta pyritään saamaan suoritus ilman että joudutaan turvautumaan tuomioistuimeen tai ulosottomenettelyyn. Myös maksusopimusneuvottelut ovat olennainen osa vapaaehtoista perintää. Jos velallinen ei pysty maksamaan velkaa kerralla, voidaan hänen kanssaan sopia maksusuunnitelmasta.

> Paljonko joudun maksamaan perintäkuluja?

Perintäkulut ovat lakisääteiset ja niiden suuruus on sidottu alkuperäiseen velkapääomaan.

> Mitä on oikeudellinen perintä?

Jos velallinen ei vapaaehtoisesta perinnästä huolimatta maksa saatavia, on velkojalla oikeus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Käytännössä oikeudellisen perinnän tarkoituksena on saada maksamattomia velkoja koskeva tuomioistuimen tuomio, jonka perusteella velka voidaan periä ulosottoteitse. Tuomioistuimen antama tuomio on ulosottoperuste, josta myös seuraa velalliselle maksuhäiriömerkintä. Oikeudellinen perintä alkaa haastehakemuksen lähettämisellä velallisen kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen.

> Tuleeko minulle nyt maksuhäiriömerkintä?

Pelkästään laskun maksun myöhästyminen tai maksuvaatimusten lähettäminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin. Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesta perinnästä huolimatta maksa velkojaan ja velkoja ryhtyy oikeudellisiin toimiin velan perimiseksi, voi tästä aiheutua maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Vielä haasteen saamisen jälkeenkin on mahdollista välttää maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa. Tällöin velka ja oikeudenkäyntikulut tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen kuin käräjäoikeus antaa asiassa tuomion.