top-image

Lex Perintä Oy hoitaa perinnän tehokkaasti ja hienotunteisesti, asiakasta kunnioittaen.

Lex Perintä Oy perii saatavat käyttäen vapaaehtoisen perinnän ja oikeudellisen perinnän kaikkia lain sallimia ja hyvän perintätavan mukaisia keinoja.
Tavoitteemme on periä saatavat ilman oikeudellisia toimenpiteitä ja niistä velalliselle aiheutuvia lisäkustannuksia tai maksuhäiriömerkintöjä. Asiakasta ja velallista kunnioittava perintäpalvelumme takaa kaikille parhaan lopputuloksen.

Kättely

Vapaaehtoinen perintä

Perintään siirrytään, jos maksua ei muistutuksesta huolimatta saada. Vapaaehtoisessa perinnässä käytetään tekstiviestimuistutuksia, kirje-, tratta (yrityksille) ja puhelinperintää sekä maksusopimusneuvotteluita.

Nuija

Oikeudellinen perintä

Oikeudelliseen perintään siirretään perittävä asia, mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tuloksia.
Selvät ja riidattomat saatavat hoidamme summaarisella haastehakemuksella.
Käräjäoikeuden tuomioin toimitamme ulosottoviranomaiselle.